2 روز پیش ... معنی حباب به انگلیسی. … حباب چراغ نفتی. chimney. حباب حباب … مترادف کلمه حباب. – اسم -. globe. زمین ، گوی ، حباب ، قطره ، کره ، کره خاک.