16 ژوئن 2015 ... دل به دریا بزنید و چند اصطلاح آمریکایی را درباره آب و اقیانوس یاد بگیرید ... تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و ...