نام انگلیسی: Anthropometric Measurements for Bra Construction ... به هنگامي‌که نسبت به انتخاب سوتين اقدام مي‌شود، اندازه مناسب و مدل آن دو پارامتر تعيين کننده به ...