بسته به سیستم‌عامل، نام واقعی این کاربر می‌تواند، ریشه (به انگلیسی: root )، مدیر (به ... یکی از کاربران معمولی، می‌توان آن کاربر را از امتیازات ویژه برخوردار کرد. ... با آگاه بودن از این که لینوکس در گونه‌های بسیاری به بیرون گسترانده شده است و ...