7 ا کتبر 2016 ... کمیته حقوق کودک سازمان ملل که وظیفه آن نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های مربوط به حمایت از کودکان است دولت عربستان سعودی را به خاطر تبعیض ...