تبعیض مثبت ((به انگلیسی: positive discrimination ) - (به انگلیسی آمریکایی: Affirmative Action )) به معنی در پیش‌گرفتن سیاست و روشی برای اصلاح رویه‌های ...