اينترپرس سرويس؛ يک خبرگزاري جهاني براي کشورهاي جهان سوم. [منبع الکترونیکی] ... افزودن به کتابخانه شخصی مشاهده فراداده و بررسی ها · برخورد با هنر و ادبيات در غرب و جهان سوم. [منبع الکترونیکی] ... تعداد منابع انگلیسی. 3473. سوالات متداول ...