1 ژانويه 2017 ... هر گونه تکفیر سنی به ویژه توهین و تحقیر ضمن اینکه خلاف آموزه های اسلام، شیعه و اخلاق بوده، به منظور تحریک اهل تسنن و اختلاف افکنی میان سنیان ...