جهت اطلاع از محدودیت ها از طریق بخش تماس با ما در سایت مرکز ترجمه انگلیسی به ... قلم طلایی را امین خود دانسته و در تمامی برهه های تحصیلی نسبت به بهره مندی از خدمات  ...