دیکشنری قدرتمند انگلیسی به انگلیسی برای کاربران اندروید می باشد که به عنوان یکی از ... بهره مندی از تلفظ آفلاین با استفاده از TTS و راهنمای فعال کردن آن.