30 مه 2016 ... اولین خبرنامه سازمان انتقال خون برای مخاطبان بین المللی با هدف معرفی بهتر خدمات و دستاوردهای سازمان به زبان انگلیسی در سایت سازمان منتشر شد.