مستعمرهٔ ناتال (به انگلیسی: Colony of Natal ) یکی از مستعمره‌های بریتانیا در جنوب خاوری آفریقا بود. پس از انضمام جمهوری ناتالی بریتانیا در ۴ که ۱۸۴۳ میلادی ناتال ...