20 آگوست 2016 ... مردانی با غلبه بر رقیبی از کشور تونگا به دور دوم رقابت های المپیک رسید.