2 آگوست 2016 ... آرایه های ادبی ،لفظی و معنوی، در شعر زبان انگلیسی در قیاس با ادبیات ... ایهام در لغت به معنای درشک و گمان افکندن است اما در اصطلاح علم بدیع ، آوردن ...