8 مه 2016 ... از نظر "رابرت فیلیپسون"، زبان‌شناس انگلیسی، ترویج زبان ... مردم کشور استعمارگر دیگری- مثلا فرانسوی‌ها یا اسپانیایی‌ها- به آمریکا می‌آمدند، باز ...