خوزستان از شمال به استان لرستان، از شمال‌شرقی و شرق به استان چهارمحال و بختیاری، از ..... از سوی دیگر «خوز» را به معنی «شکر» و «نیشکر» نیز معنا می‌کنند.