اطلاعات استانها و دیگر زیرمجموعه‌های تقسیمات کشوری آن ... استان‌های ایران مصوب در سال ۱۳۱۶. استان‌ها. Iran map provinces 1937.