ردیف, نام استان, مرکز, تأسیس, مساحت, جمعیت (سال ۱۳۹۰), شهرهای مهم, موقعیت در نقشه ایران, مختصات مرکز استان. ۱, آذربایجان شرقی · تبریز · ۱۳۱۶, ۴۵٬۶۵۰, ۳٬۷۲۴٬۶۲۰ ...