7 مه 2011 ... امروز در بسیاری از نقاط جهان روز ارج نهادن به مادران عزیز است، به همین مناسبت خجسته روز مادر را شاد باش میگویم به تمامی مادران عزیز، روز حقیقی‌ مادر ...