ایرانسل (به انگلیسی: Irancell ) شرکت مخابراتی ایرانی است، که در زمینه ارائه خدمات .... طرح به صورت رسمی در چند شهر انجام داده است و تلاش دارد مناطق تحت پوشش خود را ...