یوسف اسلام خواننده ای انگلیسی در سال 1948 بدنیا آمد. در سن 19 سالگی مبتلا به بیماری سل شد و چندین ماه را در بیمارستان بستری بود و بعدها یوسف اسلام در خاطراتش ...