سل یا سُ (به انگلیسی: Sol ) (به لاتین: G ) نام نت پنجم در موسیقی با بسامد پایهٔ ... قرار می گیرد که این کلید برای شناختن نام نت‌ها بر روی خط حامل به کار برده می شود.