31 مه 2015 ... محمود اینجانب توفیق برگزاری هیئت و مداحی به زبان انگلیسی و فارسی و عربی در کالج اسلامی در فیلیپین رو داشتم.در این سینه حتی دوستان سنی ...