5 آگوست 2011 ... یک روز زن میخواست ران مرغ بخرد اما نمیدانست ران مرغ به انگلیسی چه میشود پس به مغازه رفت ... بازهم او نمی دانست که سینه مرغ به انگلیسی چه می شود.