دیکشنری انگلیسی · دیکشنری عربی به عربی · مترادف و متضاد · مترادف انگلیسی · مترادف و متضاد ... مربوط به پستان [عمومی], ثديي. ازنوک پستان خوردن [عمومی], حلمة.