به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

اوره خون به انگلیسی


lms.bums.ac.ir
(Nurse Forum): آزمایش های خونی - پرتال آموزش الکترونیکی - دانشگاه ...
19 آوريل 2014 ... سلول‌های قرمز خون (RBC): غذا و اکسیژن را در سراسر بدن حمل کرده و به بافت‌ها می‌رسانند و مواد زاید را از بافت‌ها ..... مخفف انگليسي تست .... آزمایش کراتینین خون همراه با BUN(نیتروژن اوره خون ) جهت بررسی عملکرد کلیه استفاده می شود.
www.akairan.com
آموزش خواندن برگه آزمایش خون جدول - آکا
افزایش چربی خون مهم ترین عامل برای گرفتگی رگ های قلب و سایر عروق به حساب می آید. همه افراد بالای 20 سال باید حداقل یک بار از لحاظ چربی های خون شامل کلسترول ...
maadnews.com
ماد - چگونه جواب آزمایش های خود را بخوانیم
8 آوريل 2014 ... ﻛﻠﻤﻪ «diff» ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي CBC ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻴﻦ اﻧﻮاع .... آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﺎﻳﺪ 9 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ از ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺟﺰ آب ﻧﺨﻮرﻳﺪ و ﻧﻨﻮﺷﻴﺪ. .... CBC ﺣﺮوف اول ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ . ( COUNT) C ...
www.tebyan.net
آزمایش قند و چربی های خون - تبیان
برای اغلب ما این اتفاق افتاده است که نسبت به تفسیر نتایج آزمایش خون خود یا نزدیکان مان حساس شده باشیم، البته اغلب نتایج آزمایشات خون همراه با مقادیر مرجع و ...
jamejamonline.ir
راهنمای خواندن برگه‌های آزمایش پزشکی - جام جم
13 مارس 2014 ... آزمایش خون یا CBC که مخفف جمله انگلیسی «شمارش کامل خون» است، یکی از .... که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون ...