به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

برگشت چک به انگلیسی

www.sinabank.ir
بانک سینا
آیا آورنده چک (ذینفع) می تواند از شعبه تقاضای ابطال چک را به هر دلیل داشته باشد؟ ... شده است و به شخص دیگری واگذار گردد ، در صورت عدم کفایت موجودی امکان برگشت چک ..... مندرج در گذرنامه و قرارداد استفاده از ویزا کارت به زبان انگلیسی، امضا نمایید.

www.tejaratbank.ir
Tejaratbank:: قوانین مرتبط - بانک تجارت
بابت هر جلد دسته چک مبلغی طی تعرفه سالیانه اخذ و پس از درج نام و نام خانوادگی مشتری و ... تحویل دسته چک صرفا به شخص صاحب حساب امکان پذیر بوده و درصورت در ...
www.cbi.ir
راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص - بانک مرکزی
9 ا کتبر 2007 ... رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامة طب/999 مورخ #### درخصوص مرور ... English ... را به حساب جاری خود واریز نموده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی نفع چک ، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن ...
fa.wikipedia.org
چک (سند) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
صدور چک اماره مدیون بودن است. ... سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی منزل به نام متقاضی یا همسر، در صورت مجرد بودن متقاضی، سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی بنام پدر و مادر ...
www.bmi.ir
سوالات متداول - بانک ملی ایران
71) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن : خط زدن كلمه‌« حواله كرد » و يا قيد ..... 264) جهت دريافت گواهي موجودي حساب يا گواهي گردش حساب به زبان انگليسي ...
dr.shiravi.com
واژگان انگلیسی به فارسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی
Bundling and Unbundling, قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله. Bushiness Solution Mapping, طراحی راه حل کسب و کار. Business, کسب و ...
www.ssa.gov
English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست ... - Social Security
تقريبی. ARC )AIDS Related Complex(. ا- آر- سی )گروه وابسته به اید ز(. Area Agency on Aging. سازمان محلی در مورد سالمندان. Area Code. کد ناحیه. Arise. ناشی شدن.
sahlansez.ir
فرهنگ واژگان فارسي به انگليسي تجاري
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ. Dependent Demand. ﺗﻘﺎﺿﺎ. ھﺎى واﺑﺴﺘﻪ. (. ﻣﺸﺮوط. ) Leave Application. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺮﺧﺼﯽ. Undertake. ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮدن. -. ﺗﻌﮫﺪ دادن. -. ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪن. -. ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ. Division. ﺗﻘﺴﯿﻢ. – .