به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

تام الاختیار به انگلیسی

iran.mfa.gov.by
سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران ...
سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران. یوری ایوانوویچ لازارچیک ... 1989 — دانشگاه زبانهای خارجی (رشته زبان خارجی (انگلیسی، فارسی). 2004 — آکادمی مدیریت ... مفتخر به مدال «بابت شایستگی نظامی». زبانهای خارجی: ...

fa.wikipedia.org
کلیسای جامع فلورانس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کلیسای اصلی، کلیسای مادر مربوط به اقامت گاه پاپ اعظم کاتولیک رومی مربوط به ... توسط کاردینال والرینا قرار یافت، اولین نماینده تام‌الاختیار پاپ که به فلورانس ..... مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، « Florence Cathedral »، ویکی‌پدیای انگلیسی، ...
jonubgharb.cra.ir
فرم تقاضاي گواهي تأييدنمونه
ﺗﺎم اﻻ. ﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ. ﮔﺮدم ﻛﻪ. : ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻨﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺮﻛﺖ ... ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ و ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ. ) ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ... ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر.
www.iranianembassy.nl
سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه
آغاز به کار سامانه صدور روادید الکترونیکی سفارت ... نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ به زبان‌های انگلیسی-عربی-اردو-ترکی‌استانبولی- ...
london.mfa.ir
سفارت جمهوری اسلامی ایران – لندن
سفارت جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران در لندن شهادت و مجروح شدن تعدادی از آتش ... نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ به زبان‌های انگلیسی-عربی ...
sherkat.ssaa.ir
برای مشاهده راهنمای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی اینجا کلیک ...
CRCS: سرنام کلمات عبارت " سامانه جامع ثبت شرکت ها " به زبان انگلیسی. ... 4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد  ...
www.idlo.org
ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ. " ﭘﺴﻨﺪﯼ. " ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ. : ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا. (. از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﮐﺎﻧﺎدا. ) ... ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . اﻳﻦ ﮐﺘﺎب. ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ... وهﻤﭽﻨﻴﻦ از زﺣﻤﺎت ﺁﻧﻌﺪﻩ هﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ... ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ. /. ﻣﻠﮑﯽ.