به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

تبعیض نژادی به انگلیسی


fa.wikisource.org
پیمان‌نامه بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی - ویکی‌نبشته
22 ژانويه 2014 ... منشور ملل متحد, پیمان‌نامه بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی (۱۹۶۵) ... در قرارداد حاضر اصطلاح «تبعیض نژادی» اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت ..... قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای ...
www.aihrc.org.af
ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﻊ ﻫﺮﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادي ﻣﯿﻼدي 1965 دﺳﺎﻣ - کمیسیون مستقل ...
ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺎر ﻣﻔﺎد ﻗﺮار داد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ درﻣﻮرد ﺷﻐﻞ وﺣﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ... دول ﻋﺎﻗﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮋادي واﻋﻤﺎل روش ﻫﺎي اﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ را ﺗﻘﺒﯿﺢ ..... ﻗﺮارداد ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭼﯿﻨﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي و.
fa.wikipedia.org
آپارتاید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور کردن آن‌ها به ... سیاسی هم‌ارزِ «آپارتاید» (به انگلیسی: apartheid )؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر ...