به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

حالتو میگیرم به انگلیسی

www.samaenglishcollege.ir
دانلــود
ﺧﻮدﺗﯽ. اﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ back at you......اﯾﻨﻢ ﺟﻮاﺑﺖ im getting sick and tired of you. .... اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮش دارو ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب......lock the barn door after the horse is gone.

www.irannative.com
اصطلاحات زبان انگلیسی/هفته چهارم - IranNative
26 فوریه 2015 ... اصطلاحات زبان انگلیسی / هفته چهارم اصطلاحات زبان انگلیسی / آموزش رایگان اصطلاحات زبان ... به نظر میاد حال کارن یواش یواش داره بهتر میشه.
ariatarjoman.com
عبارات و اصطلاحات خوابیدن و خواب به انگلیسی مثال | آریاترجمان
17 فوریه 2016 ... خواب به انگلیسی: مهمترین افعال، لغات، عبارات و اصطلاحات انگلیسی، در مورد انواع خواب، خوابیدن، و ... معنی: بیدار شدن از خواب ، بیداری ، هوشیار شدن.
smile1818.blogfa.com
رايج ترين اصطلاحات انگليسي
12 ژانويه 2014 ... رايج ترين اصطلاحات انگليسي - ... هر کاری دلت می خواهد بکن، به من چه! None of your cheek! ... اگه کسی به شما بد و بیراه گفت با این جمله ساده اصطلاحا میگین: خودتی .... همینجوري you look fishy....... مشکوك میزنی. It calls question.
mylearn90.persianblog.ir
مکالمات روزمره - یادگیری انگلیسی با بهترین جملات انگلیسی
مطالب و موضوعات متنوع زبان انگلیسی. مکالمات روزمره . ... آنها به خوبی، با سرعت، سخت کوشانه و به دقت کار می کردند ..... او ممکن است مشکل یادگیری داشته باشه.