به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

حماسه به انگلیسی

www.mehrnews.com
حماسه بیوولف و اشعار انگلیسی باستان به فارسی ترجمه شد ...
20 دسامبر 2016 ... حماسه «بیوولف» و برخی دیگر از اشعار انگلیسی باستان برای اولین بار به فارسی ترجمه و منتشر شد.

www.dana.ir
حماسه 9 دی برگ زرین دیگری از افتخارات ملت است/ انگلیسی ها آتش ...
27 دسامبر 2016 ... حماسه 9 دی برگ زرین دیگری از افتخارات ملت است/ انگلیسی ها آتش بیار ... به دنبال آن است که از هر فضا و موضوعی برای ضربه زدن به نظام استفاده ...
www.worldtranslators.net
ترجمه فارسی به انگلیسی - شبکه مترجمین ایران
ترجمه فارسی به انگلیسی انواع متن و مقاله ، جهت ارائه به ژورنال ها و کنفرانس های ... مقالات باید توسط کسانی ترجمه شوند که علاوه بر مسلط بودن به زبان انگلیسی به ...