به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

خون گیری به انگلیسی


dictionary.abadis.ir
مخفف ABG - دیکشنری آنلاین آبادیس
آزمایش گاز خون شریانی یا به اصطلاح ABG در پزشکی، به آزمایشی گفته میشود که ... نمونه گیری توسط سرنگ نازک و ویژه و توسط پزشک و یا پرستار ماهر باید انجام شود. ... بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و ...
www.pezeshk.us
آموزش روش صحیح اندازه گیری فشار خون – سایت پزشکان بدون مرز
با اندازه گیری فشار خون اطلاعات مهمی در مورد سلامتی بدست می آید. اندازه گیری فشار خون، بوسیله دستگاه فشارسنج انجام میشود و شیوه ها و روشهای ظریفی دارد. به گزارش ...
www.khajeh.blogfa.com
نخستین اطلس خون شناسی فارسی / انگلیسی
با نگاه کردن به يک لغت انگليسي نمي‌توانيم به تلفظ صحیح آن پي ببريم راه دستیابی به تلفظ. صحیح واژه های علم هماتولوژی ... خون گیری از ورید در آزمایشگاه طبی.
www.emdadgar.com
چگونه برگه ازمایش بخوانیم - پایگاه اینترنتی امدادگران ایران
آزمایش خون یا CBC که مخفف جمله انگلیسی. ... به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه‌ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد.