به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

راه فرعی به انگلیسی


hcot.ir
انواع جاده به زبان انگلیسی | سراي عالي ترجمه - Hcot.ir
انواع جاده به زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می شوند. در این مقاله به بررسی کلمات زبان انگلیسی با معنای خیابان و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از  ...
ardabilcity.ir
واژه نامه ترافیکی واژه فارسي واژه انگليسي كاربري زمين Land use ...
واژه انگليسي. كاربري زمين. Land use. مالكيت خودرو ... گذرگاه عابر پياده. Cross walk. ايستگاه مركزي قطار و .... تصادفات منجر به جراحت. Injuries. تقاطع. Intersection.
irandoc.ac.ir
شيوه‌نامه ايران راهنماي استناد به منابع اطلاعات فارسي و انگليسي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﻼش دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ... ﺻـﻔﺤﺔ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ. : Iran manual of ..... ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺑـﻪ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﻣﻨـﺎﺑﻊ. ﻧﻴـﺰ. ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
fa.wikipedia.org
فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فارسی و انگلیسی به عنوان دو زبان هندواروپایی واژگان بسیاری از زبان نیاهندواروپایی به ارث برده‌اند. بسیاری از این واژگانِ همانند شکل مشابهی نیز دارند. اما موضوع این ...
sahlansez.ir
فرهنگ واژگان فارسي به انگليسي تجاري
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ. Dependent Demand. ﺗﻘﺎﺿﺎ. ھﺎى واﺑﺴﺘﻪ. (. ﻣﺸﺮوط. ) Leave Application. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺮﺧﺼﯽ. Undertake. ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮدن. -. ﺗﻌﮫﺪ دادن. -. ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪن. -. ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ. Division. ﺗﻘﺴﯿﻢ. – .
dr.shiravi.com
واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی
درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد). Received ... زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه. Timing.