به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

فرهنگ واژه های فارسی به انگلیسی

itunes.apple.com
Hooshyar English Dictionary ( فرهنگ لغت تخصصی هوشیار انگلیسی ...
29 فوریه 2016 ... Hooshyar Dictionary English to Persian and Persian to English with the specialized vocabulary. (Second Edition) - Accent and pronunciation in ...

play.google.com
فرهنگ لغت انگلیسی فارسی - Android Apps on Google Play
Are you studying English and you want to know the meaning in Persion, Then this is program is for you. A complete offline English to Persion trainer. You also ...
www.farsilookup.com
فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary.
www.tarjomeh.com
Dictionary دیکشنری: فرهنگ لغت انگلیسی فارسی انگلیسی
دیکشنری فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی، فرانسه فارسی، آلمانی فارسی و اسپانیایی فارسی همچنین فرهنگ واژگان تخصصی.
www.farsilookup.com
فرهنگ واژگان فارسی به فارسی
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary.
www.farsilookup.com
فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary.
fastdic.com
Fast Dictionary - فست دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به ...
Fastdic, دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی همراه با فونتیک، پاره های سخن، تلفظ کلمات به صورت آنلاین و نرم افزارهای iPhone - iPad - Android.
dictionary.abadis.ir
فارسی به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس
فارسی به انگلیسی. ... رای به دیکشنری آبادیس. دیکشنری آنلاین ارتباط با دیکشنری تلگرام دیکشنری. مترجم. Abadis - آبادیس دیکشنری ...
dic.amdz.com
دیکشنری آنلاین انگلیسی و فارسی
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی. ... دیکشنری آنلاین. فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی. لغت انگلیسی مورد نظر خود را وارد نمایید.
bestdic.ir
BestDic - دیكشنری آنلاین ترجمه و مترجم - انگليسی به فارسي - فارسی ...
سفارش ترجمه متن ( ترجمه توسط بهترین مترجمین ) ... ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی متن و مقاله در تخصص ماست و علاوه بر آن به اکثر زبان های  ...