به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

ماهیت به انگلیسی

languagestudy.ihcs.ac.ir
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ واژه ﺷﺪه در وام ﻣﺎﻫﯿﺖ واﮐﮥ درج در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑ
ﻣﺎﻫﯿﺖ واﮐﮥ درج. ﺷﺪه در وام. واژه. ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ. در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ. ﺑﺘﻮل ﻋﻠﯽ. ﻧﮋاد ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واج. آراﯾﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واژه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از زﺑﺎن. ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ وام ﻣـﯽ. ﮔﯿـﺮد.

www.olink.ir
امنیت خدمات ترجمه - ترجمه انگلیسی به فارسی . ترجمه ... - قلم طلایی
مرکز ترجمه قلم طلایی خدمات ترجمه تخصصی را به صورت دانشجویی و فوری ارائه می نماید و ترجمه متون تمامی رشته های دانشگاهی را پشتیبانی می نماید.
fa.wikipedia.org
بدهکار و بستانکار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
به‌طورکلی، در حسابداری دوطرفه، حساب‌های زیر دارای ماهیت بدهکار هستند: ... «Debits and credits»، ویکی‌پدیا انگلیسی; اصطلاح‌شناسی: Entry، امیر پوریانسب، ... می توانید با پیوستن به ویکی‌پروژه حسابداری دانش حسابداری را در ویکی پدیا پربارتر ...
www.olink.ir
تماس با ما - ترجمه انگلیسی به فارسی . ترجمه فارسی به ... - قلم طلایی
در صورتی که ثبت سفارش نموده و فاکتور انگلیسی به فارسی و یا فارسی به انگلیسی را دریافت نموده اید، با کلیک بر روی لینکی که مرکز به ایمیل تان ارسال نموده ...
fa.wikipedia.org
زبان انگلیسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کشورها به ترتیب شُمار سخنوران[ویرایش]. کشور, مجموع, درصد جمعیت, زبان نخست, به عنوان زبان افزوده شده, جمعیت, توضیح ... شامل کسانی است که در خانه انگلیسی صحبت نمی‌کنند اما با این زبان در ...