به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

معنی عملکرد به انگلیسی


jfaup.ut.ac.ir
اصطالح شناسی عملکرد معماری - نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
تاریخ نظریه پردازی معماری، بر مفهوم عملکرد معماری داللت داشته یا در شرح آن به کار رفته اند. بر این .... »یوتیلیتــی« همچنیــن بــه معنــای تطابــق بــا مقصــود و غایــت نیــز ... انگلیســی بــه کار رفتــه اســت، بــه مثابــۀ یکــی از اصــول ســه گانۀ.
fa.wikipedia.org
ارزیابی عملکرد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ارزیابی عملکرد (انگلیسی: Performance measurement ) اندازه‌گیری عملکرد یا ... به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام  ...
www.olink.ir
گزارش عملکرد دارالترجمه - قلم طلایی
راندمان و سطح عملکرد مرکز ترجمه قلم طلایی را دقیقا بررسی نمایید. ... جهت ثبت درخواست متن در بخش فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی از طریق ثبت سفارش ...
isiarticles.com
مقالات ISI سیستم ارزیابی عملکرد : 62 مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
سیستم ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی ... در این صفحه، تعداد 62 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس ...
www.bargcalendar.com
سررسید به انگلیسی - واحد سالنامه برگ
معادل کلمه سررسید به انگلیسی - معرفی کلمات مشابه و کاربرد هر یک در موقعیت های ... این کلمه در ادبیات تخصصی به معنی یوزانس شناخته شده و به معنی “یک نوع ...
khabarpu.com
دیکشنری آنلاین, مترجم گوگل و بینگ, فرهنگ لغت آنلاین - خبر پو
دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کلمه و متن,مترجم گوگل, فرهنگ لغت,ترجمه گوگل,مترجم گوگل,دیکشنری انگلیسی,دیکشنری متن گوگل.
sahlansez.ir
فرهنگ واژگان فارسي به انگليسي تجاري
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ. Dependent Demand. ﺗﻘﺎﺿﺎ. ھﺎى واﺑﺴﺘﻪ. (. ﻣﺸﺮوط. ) Leave Application. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺮﺧﺼﯽ. Undertake. ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮدن. -. ﺗﻌﮫﺪ دادن. -. ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪن. -. ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ. Division. ﺗﻘﺴﯿﻢ. – .
www.farsilookup.com
فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary.
dr.shiravi.com
واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی
درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد). Received ... زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه. Timing.