به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

چاپ به انگلیسی


researcheditor.ir
مشخصات یک مقاله چاپ شده در مجلات - Research Editor
مثال: Volume number: 2 ، Issue number: 2 ، Number: 6 ، به این معنی است که این مجله در ... شماره را نیز در این سال چاپ کرده است و در مجموع تا به حال 6 شماره چاپ کرده است. ... تشخیص plagiarism ترجمه علمی ویراستاری انگلیسی نیتیو دانلود مقالات علمی ...
www.ensani.ir
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺎپ ﻭ ﻧﺸﺮ
ﺍﺷﺎﺭﻩ 3، ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺭﺯﺵ: ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻰ ﻓﺎﺭﺳﻰ2ـ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻰ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ. ﻛﺮﺩ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺎپ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ. (2192 ﺻﻔﺤﻪ) ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ﺣﺮﻭﻑ A ﺗﺎ E، ﺟﻠﺪ.
www.radiofarda.com
«هفت شهر عشق»؛ چاپ شعرهای زنان ایرانی به انگلیسی - رادیو فردا
«هفت شهر عشق»؛ چاپ شعرهای زنان ایرانی به انگلیسی. ۲۹.اردیبهشت.۱۳۸۷ ... آيا بين اشعار انتخاب شده در اين مجموعه، وجه مشترکی وجود دارد؟ بله همه اين اشعار توسط زنان ...
www.worldtranslators.net
تاریخ زبان انگلیسی - شبکه مترجمین ایران
آنگل‌ها که بزرگترین طایفه را تشکیل می‌دادند جزیره را ْآنگلند یعنی سرزمین آنگل‌ها نامیدند و زبانی که با آن صحبت می‌کردند نیز به تدریج انگلیش یا به زبان ما ...
www.worldtranslators.net
ترجمه فارسی به انگلیسی - شبکه مترجمین ایران
ترجمه فارسی به انگلیسی انواع متن و مقاله ، جهت ارائه به ژورنال ها و کنفرانس های ... مقالات باید توسط کسانی ترجمه شوند که علاوه بر مسلط بودن به زبان انگلیسی به ...