به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

چغندر قند به انگلیسی


www.sbsi.ir
37 - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
7 مه 2015 ... در ﺧﺼﻮص وارادات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار واردات. ﺷﮑﺮ، ﮐﻨﺘﺮل .... ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ. روز ﺷﺪ . وب. ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺳﺎﯾﺖ. ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ و.
fa.wikipedia.org
چغندر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ساکارز در برگ‌های بزرگ چغندر در هنگام روز ساخته‌می‌شود و شب به ریشه می‌رود در آنجا ذخیره می‌گردد و طبقه‌های ریشه کلفت می‌گردد. رنگ ریشه‌های چغندر ممکن است زرد یا ...
fa.wikipedia.org
چغندر قند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
چغندر قند سازگاری وسیعی به شرایط محیط متنوع دارد به سرما و گرما نسبتاً مقاوم است ... مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، « Sugar beet »، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ  ...
jsb.areeo.ac.ir
معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه
این پژوهش با هدف اصلاح فرمول فعلی خرید چغندرقند به فرمولی با ضرایب متفات با توجه به درصدقند چغندرقند کشت پاییزه انجام شد. کارخانه قند اهواز به عنوان معیار کشت پاییزه انتخاب و طی دوره بهره برداری در سال 1386 (از هشت ... عنوان مقاله [English].
fa.wiktionary.org
قند - ویکی‌واژه
معرب کند؛ جسم جامد سفید رنگ و شیرین حاصل از شیرة چغندر قند یا شکر که به آسانی در آب حل می‌شود. مجازاً: هر چیز بسیار ... CANDY در انگلیسی که آب نبات است با همین واژه ارتباط ریشه ای دارد. واژه ی کاندیدا نیز از ... قندان به معنی خصیان. (اقرب الموارد).