به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

چک نویس به انگلیسی


vszf1.persianblog.ir
ریشه یابی اصطلاحات - دنیای بانک و اقتصاد
دومین نشست آموزشی وبلاگ نویسان بانک ملی ایران -4 ... به نظر میرسد کلمه بانکی چک (که در انگلیسی امریکایی به شکل check و در انگلیسی بریتانیایی cheque ...
languagedownload.ir
مکالمه در بانک به انگلیسی | بزرگترین سایت دانلود منابع زبان
این درس مکالمه زبان انگلیسی در بانک را به شما عزیزان آموزش خواهد داد. ... موضوع مکالمه به این صورت می باشد که شخصی به تازگی برای زندگی به شهری دیگر رفته است ...
panevis.ir
نحوه نوشتن رسمی ای‌میل انگلیسی - پانویس
24 ژوئن 2013 ... در نوشته قبلی «پانویس»، به نحوه نوشتن رسمی ای‌میل فارسی اشاره کردم. ... دارم به استادای دانشگاههای خارج از کشور بفرستم نمی دونم برای اولین بار ...
dr.shiravi.com
واژگان انگلیسی به فارسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی
Bundling and Unbundling, قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله. Bushiness Solution Mapping, طراحی راه حل کسب و کار. Business, کسب و ...
www.ssa.gov
English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست ... - Social Security
تقريبی. ARC )AIDS Related Complex(. ا- آر- سی )گروه وابسته به اید ز(. Area Agency on Aging. سازمان محلی در مورد سالمندان. Area Code. کد ناحیه. Arise. ناشی شدن.
sahlansez.ir
فرهنگ واژگان فارسي به انگليسي تجاري
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ. Dependent Demand. ﺗﻘﺎﺿﺎ. ھﺎى واﺑﺴﺘﻪ. (. ﻣﺸﺮوط. ) Leave Application. ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺮﺧﺼﯽ. Undertake. ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮدن. -. ﺗﻌﮫﺪ دادن. -. ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪن. -. ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ. Division. ﺗﻘﺴﯿﻢ. – .