به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

کاربندی به انگلیسی


jfaup.ut.ac.ir
گونه شناسی و تدوین ساختار هندسی کاربندی در معماری ایران
اين گونه شناسی نيز به تدوين ساختار هندسی کاربندی رسمی در قالب جدول هندسی/ حسابی پرداخته ..... 2 در زبان انگلیسی معادل دقیقی برای این واژه وجود ندارد اما در مورد.
www.ensani.ir
دریافت
29 ا کتبر 2014 ... معمول، پتکانه در کنار روش هایی چون پتکین و سه کنج به عنوان یکی از روش های ..... 5و چندین فن گوشه سازي مختلف مانند فیلپوش و سکنج به کار رفت. ..... انگلیسي، Squinch است؛ اما پیرنیا اعتقاد دارد Squinch و جدایي است )پیرنیا ...
dictionary.abadis.ir
فارسی به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس
فارسی به انگلیسی. ... رای به دیکشنری آبادیس. دیکشنری آنلاین ارتباط با دیکشنری تلگرام دیکشنری. مترجم. Abadis - آبادیس دیکشنری ...